Odszedł Adam Kleszcz

 

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 21 stycznia 2020 roku zmarł w wieku 43 lat Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Delegatury Mazowieckiego ZPN w Siedlcach, nasz Kolega Adam Kleszcz.

Sędzia rzeczywisty od 1993 roku. 

W organizacji sędziowskiej, oprócz wykonywania obowiązków sędziego piłkarskiego, piastował różne funkcje w strukturach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach i Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN.

Sędzia piłkarski na szczeblu III ligi. Od 2000 roku, ze względu na stan zdrowia „zawiesza” gwizdek i zostaje obserwatorem sędziowskim szczebla okręgowego, a później mazowieckiego.

Aktywnie uczestniczył w życiu piłkarskim jako działacz OZPN Siedlce w wydziałach sędziowskim, dyscypliny i bezpieczeństwa.

Od 2004 roku był członkiem Wydziału Sędziowskiego OZPN, a od 2012 roku, jako przewodniczący WS, został członkiem Zarządu Kolegium Sędziów MZPN.

Za swoją aktywną działalność został odznaczony w 2012 roku Złotą Odznaką OZPN Siedlce. W 2019 roku został uhonorowany przez Polski Związek Piłki Nożnej tytułem „Sędziego Zasłużonego”.

Nasze piłkarskie środowisko traci w osobie Adama człowieka oddanego całym sercem organizacji sędziowskiej i piłkarskiej rodzinie.

Rodzinie i bliskim zmarłego Kolegi składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

                                                                                                                                                                                                     Zarząd KS MZPN