Komunikat Zarządu KS MZPN 31/01/2020

       

 


1. Harmonogram egzaminów "Wiosna 2020"

 

Zarząd KS MZPN poniżej przedstawie harmonogram egzaminów dla sędziów i obserwatorów IV ligi, kandydatów na sędziów IV ligi oraz asystentów mazowieckich.

 

7 marca 2020

10.45  – przyjazd   uczestników  - sędziowie  4 liga,  asystenci  mazowieccy,  kandydaci  do  4  ligi  -  AWF   ul.  Marymoncka  34  Warszawa

11.00 – test  teoretyczny  asystenci  + kandydaci  do  4  ligi

11.15 – sprinty – 1  bieg  sędziowie 4  liga

11.40 – 1 bieg  interwałowy

11.50 – sprinty – 2 bieg  sędziowie  4  liga

12.15 – 2 bieg interwałowy

Po  biegach   sędziowie  4  ligi   - przejazd  do   miejsca   zakwaterowania -  lokalizacja  będzie  podana w  terminie  późniejszym


12.15 – sprinty -  asystenci  mazowieccy - (6.4 sek)

12.40  - bieg interwałowy  asystenci (17 / 22)

12.50 -  sprinty  kandydaci  do  4  ligi (6.2 sek)

13.10 – bieg  interwałowy  kandydaci (15 / 20)

Po  biegach  asystenci  i  kandydaci – powrót   do   domu

15.30 – 17.00 -  I  blok  szkoleniowy

17.00 – 17.30 – przerwa

17.30 – 19.00 – II  blok  szkoleniowy

19.00 – 19.30 -  spotkanie  z  przewodniczącym  KS MZPN

 

8  marca 2020

8.45 – przyjazd  na   zgrupowanie   obserwatorów – lokalizacja  będzie  podana  w  terminie  późniejszym

9.00 – test  teoretyczny – sędziowie  4  liga + obserwatorzy

9.45 – test  filmowy   - płyta   UEFA 2019 – 2 – sędziowie  4 liga + obserwatorzy

10.15 – 12.00 – III blok  szkoleniowy

12.00 – 12.15 przerwa

12.15 – 13.15  – przedstawiciel MZPN (przedstawiciel delegatów/wydziału dyscypliny)

13.15 – 13.30 – ogłoszenie  wyników

13.30 – 14.30 – obiad

14.30 – zakończenie   kursu


                                                                      Sekretarz KS MZPN                                                         Przewodniczący KS MZPN

                                                                    / - /                                                                         / - / 
                                                          Paweł Wysocki                                                       Artur Mądrzak